Chronomaton

Oracle Text

1, T: Put a +1/+1 counter on Chronomaton.